Loading the content... Loading depends on your connection speed!

Algemene voorwaarden

De kleuren van de kaarten kunnen enigszins afwijken van de kleuren van uw scherm.

De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen zijn in euro’s, en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. U kunt uw bestelling betalen per directe bankoverschrijving. Het rekeningnummer is NL70 INGB 0008 1378 36 t.n.v. Zendingscommissie Ger.Gem. inz. Fotokaarten. De levertijd is 2-7 werkdagen. Houd u rekening met de schoolvakanties, u kunt dan wel een bestelling plaatsen, maar de verzending gebeurt na de vakantie. We zullen dit tijdig aangeven op de website.

Het is niet toegestaan om de fotokaarten in enige vorm of op enige wijze, hetzij door fotokopieën, ontwerpen kopiëren/namaken, of andere manieren, te verveelvoudigen.

Voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen, ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Fotokaarten- zending.nl, is Fotokaarten –zending.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Fotokaarten-zending. Alle bestellingen worden per mail bevestigd.

Fotokaarten-zending zal de door u verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van uw bestelling. De verwerking van uw gegevens zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.