Loading the content... Loading depends on your connection speed!

Wat betekent zending in jullie naam?

Fotokaarten zending kan misschien een naam zijn die wat generiek klinkt. Het element zending heeft in dit geval echter niet te maken met het verzenden van kaarten, hoewel we dat natuurlijk ook doen.

Met Zending wordt hier echter  bedoeld de Zending van de Gereformeerde Gemeenten (ZGG). Dit is een kerkelijke zendingsorganisatie die uitvoering geeft aan de opdracht van de Heere Jezus onder alle volken uit te gaan en het Evangelie te verkondigen. Deze opdracht wordt onder andere verwoord in Mattheüs 28 vers 19 van de Bijbel.

Meer informatie kunt u vinden op https://www.zgg.nl/.

Wij als vrijwilligers van de Gereformeerde Gemeente uit Middelburg- Centrum hebben het initiatief op ons genomen om Fotokaarten te maken en deze te verkopen ten behoeve van de zending.

Met uw aankoop sponsort u dus de zending.

Laat een reactie achter